Reglement Kaizen Tournament

Alle wedstrijden tijdens het Kaizen Tournament worden beoordeeld volgens het Judo-wedstrijdreglement, met inachtneming van de volgende punten:

Categorie -8, -10, -12 jaar


Niet toegestaan:
Behoudens de verboden handelingen, zoals vermeld in het Wedstrijdreglement van de I.J.F., zijn eveneens niet toegestaan:


 • ‘Tomoe-nage’ en ‘hikomi-gaeshi’ en alle vormen van deze technieken.

 • ‘Ude-kansetsu-waza’ (armklem technieken).

 • ‘Shime-waza’ (omstrengeling technieken = verwurgingen).

 • ‘Sankaku-waza’ (driehoek technieken).

 • Het uitvoeren van een voorwaartse worp op één en op twee knieën, zowel in tachi-waza als in ne-waza.

 • Om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten (nek omwringen), zowel in tachi-waza als in ne-waza.
- Het na een goed uitgevoerde werptechniek op de andere deelnemer vallen.


Categorie -15 jaar 


Verboden techniek:
Kansetsu-waza (armklemtechniek).


Categoriën vanaf -18 jaar en ouder 


 • Shime-waza en Kansetsu-waza is toegestaan.
 • Blauwe judogi zijn toegestaan, maar zijn niet verplicht.
 • Prijsuitreiking: in witte judogi

Wedstrijdsysteem


Dubbele herkansing dan wel poulesysteem, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij minder dan 5 deelnemers per poule kunnen wij als organisatie besluiten om poules samen te voegen. Het samenvoegen van leeftijdscategorieën en/of gewichtsklassen gebeurt alleen als dat noodzakelijk is. Mocht dit het geval zijn, dan brengen wij de deelnemende judoclubs daarvan tijdig op de hoogte via het weegschema. In enkele gevallen zullen we met de coaches van deelnemende clubs vooraf contact opnemen.

Het wedstrijdsysteem wordt zo ingericht dat iedere judoka minimaal 2 wedstrijden kan judoën. 
De wedstrijdduur is als volgt:

 • judoka’s tot -12 jaar: 2 minuten

 • judoka’s tot -15 jaar: 3 minuten

 • judoka’s tot -18 en tot -21 jaar: 4 minuten
 • senioren: 5 minuten

Informatie voor coaches


Tijdens een wedstrijd mag maximaal één coach gelijktijdig aanwijzingen geven aan de judoka. De coach neemt daartoe plaats op een aangewezen positie. De coach dient zich correct te gedragen en mag in geen geval trachten de scheidsrechter te beïnvloeden. De coach is herkenbaar aan een coachbandje om de pols. Coachbandjes worden eenmalig bij de weegkaarten van de deelnemers verstrekt. Alleen personen met een coachbandje worden toegelaten in de zaal. Per 3 deelnemers zal een coachkaart verstrekt worden. Per vereniging worden niet meer coachkaarten verstrekt dan het aantal aanwezige matten in de zaal.

Weeginformatie


Uiterlijk één week voor het Kaizen Tournament maken wij per mail en op deze website de weegtijden bekend. Als deelnemer word je tot de weging toegelaten als je beschikt over een geldig judo paspoort, sportpas en weegkaart. De weegschalen zijn geijkt. De gewichtsklassen zijn conform door de JBN vastgestelde normen.Overschrijving


Wordt bij de weging het opgegeven gewicht overschreden, dan wordt de deelnemer overgeschreven naar een andere gewichtsklasse.Nederlandse judoka’s kunnen tot 10 november kosteloos overschrijven via www.mijnjbn.nl (Nederlandse judoka’s). Buitenlandse judoka’s kunnen dat hier doen. Wijzigingen die na 10 november binnenkomen bij de organisatie, worden niet meer verwerkt. In dat geval moet je als deelnemer overschrijven op het Kaizen Tournament.

Sponsoren